onsdag den 26. januar 2011

Global leg 'på trods' i billeder

Leg er muligvis menneskets stærkeste overlevelsesstrategi og -mekanisme.
Leg finder sted 'på trods' i flygtningelejre, i de oversvøm
mede gader og på lossepladsen i krigshærgede, fattige såvel som naturkatastroferamte lande.

Legen er menneskets helt særlige, kropslige, æstetiske refleksionsrum.
Ingen kommentarer: