fredag den 19. november 2010

Deprimerede børn og unge i uddannelsessystemet

Denne nedslående artikel fra Psychology today siger ikke så lidt om den vej, vi bevæger os med et uddannelsessystem, der bliver mere og mere testorienteret. De kedelige meldinger lyder: Jo mindre tid til leg, desto større risiko for depression, også blandt børn og unge. Og er det ikke bare et paradoks i en tid, hvor der samtidig råbes på mere kreativitet i uddannelsessystemet?
Heldigvis er det danske uddannelsessystem jo ikke så stift og testorienteret som det amerikanske er - endnu, men vi er godt på vej derhen ad. Tests fra 1. klasse, elever der skal kunne det samme på tidligere klassetrin, formelle elevplaner der ikke rummer reel dialog mellem børn, forældre og lærere, men snarere fungerer som en slags tjekliste osv osv. Vær opmærksom på at artiklen er delt op i en del 1 og 2.

Og set i det lys kan man jo spørge sig selv, om det bl.a. er mangel på (tid til) leg der er medvirkende årsag til en række triste selvmord på det prestigefyldte Cambridge University? Læs om det i denne artikel fra Politiken.

Ingen kommentarer: