onsdag den 3. november 2010

Demokrati Fordi

Ny kreativ undervisningskampagne om demokrati, der vægter arbejdet med æstetiske læreprocesser og sociale medier.

Institut for Menneskerettigheder og Ungdomsbyen er med støtte fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration gået sam
men om en undervisningskampagne, der med udgangspunkt i det fælles gruppearbejde sætter fokus på begreber som demokrati og medborgerskab. På Demokrati Fordi’s hjemmeside kan man læse følgende om kampagnen:

"Kampagnen hedder Demokrati Fordi, fordi den opfordrer de danske elever til at spekulere og reflektere over, hvad det egentlig vil sige for dem at være medborger i et demokratisk og inkluderende fællesskab. Kampagnen dækker bl.a. over et omfattende inspirationsmateriale til lærerne og en landsdækkende, kreativ konkurrence for eleverne".


Hjemmesiden er brugervenlig, og kampagnen lægger vægt på at inddrage de sociale medier og få de unge i dialog. Ikke overraskende er der også oprettet en Demokrati Fordi-side på Facebook, hvor der er plads til at de 13-20 årige kan gå i dialog med hinanden - Og derfor er det på nuværende tidspunkt også lidt misvisende, at medlemmerne af gruppen på nuværende tidspunkt tydeligvis er et pænt stykke over 20 år. Hvis man vil skabe et ungeforum, må man tage konsekvensen og holde sig ude af det som voksen, tænker jeg. Ellers taber man den ægte dialog i velmenende pædagogik med risiko for voksenstyret ’topstyring’.


En voxpop-inspireret video på Youtube skal hjælpe med at sætte fokus på kampagnen.

Der er bortset fra svipseren på Facebook både tænkt på kompetente ambassadører for kampagnen såsom repræsentanter for Rapolitics, Ny-dansk ungdomsråd, Actionaid/Mellemfolkeligt Samvirke m.fl. og konkrete ideer til, hvordan skolerne kan arbejde med de umiddelbart meget overordnede, noget flyvske begreber som demokrati og medborgerskab. Og det hele kulminerer så i en landsdækkende konkurrence, hvor alle skoleelever, klasse- såvel som gruppevis kan dyste om at iværksætte de bedste bud på en kreativ aktivitet om demokrati, der kan fokusere på alt fra demokrati i lokalsamfundet til demokrati for medborgere i hele landet.

Konkurrencebidraget kan være alt fra en Youtube-video, en plakat, en event, osv. Det er ikke mindst det sidste aspekt, der gør, at jeg har valgt at skrive om kampagnen her på bloggen. Konkurrencen giver skolelever mulighed for – i fællesskab - at arbejde med relevante emner med en kreativ tilgang, hvor de æstetiske læreprocesser og sociale medier kan inddrages.
Og emnerne er jo højaktuelle. På mine egne børns skole havde de temauge om medborgerskab for et par uger siden. De startede ud med ikke at ane, hvad medborgerskab betød og da ugen var omme, kunne jeg fornemme, at der var sket noget i deres refleksioner over nærdemokrati i deres egen dagligdag
.

Man kan læse meget mere om kampagnen her.
Og man kan læse om mine overvejelser omkring baggrunden for dette indlæg her.

Konkurrencen kører fra 1. november til 1. februar og kulminerer i en stor event d. 7. marts, 2011 på Christiansborg, hvor de vindende bidrag fremvises og fejres. Folkeskoleelever kan vinde ’den perfekte klassefest’ og Ungdomsuddannelserne kan vinde et minicruise til Oslo for hele klassen.

Har du kommentarer? Jeg hører gerne fra dig. Klik på ’Send en kommentar’ i bunden af indlægget.

Ingen kommentarer: