tirsdag den 3. maj 2011

Nysgerrighed er en tilstand uden alder. Træn den som en muskel.

Brug 6 minutter på denne video om at betragte dét at se, altså at åbne øjnene og undre sig, som en muskel inden for 'curiosity, appreciation og imagination'. Tænk hvis vi overførte Michael Wolffs tankegang til uddannelsessystemet og så på det at træne de visuelle kompetencer som muskler, der skal styrkes, udfordres og vedligeholdes, akkurat som i sport.

Ingen kommentarer: