lørdag den 25. september 2010

Hjerneforskning om leg

Det modsatte af leg er ikke arbejde, det er depression.

I mange år har man betragtet leg ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv, dvs at man har opfattet leg som noget, børn gør for at lære at blive voksne. Man har stadieinddelt legen i alder og perioder og på mange måder set legen som noget, der over tid skulle aflæres. I det udviklingspsykologiske perspektiv leger børn for at lære, og legen kan betragtes som noget 'barnligt'.

Nyere legeforskning tager udgangspunkt i et kulturelt, antropologisk perspektiv. Set med disse antropologiske briller lærer børn for at lege og for at kunne deltage i de vigtige legefællesskaber, børn etablerer med hinanden. Her har legen værdi i sig selv.


Nedenstående video fra TED er et foredrag af Dr. Stuart Brown, der er grundlægger af 'The national institute for play' i USA. Hans forskning i leg har et helt tredje udgangspunkt, nemlig i hjerneforskning og biologi, og han mener, at leg er et fundamentalt præmis for menneskets overlevelse, ikke bare for barnet, men også for den voksne. Leg er lige så vigtig for mennesket som søvn er, og alder er i dén forbindelse underordnet. Alle har brug for at lege. Som videoklippet viser, trækker han paralleller til dyrs måde at lege på. Videoen er både tankevækkende og underholdende.

Hvor placerer det legen i dag? Ja, der er ingen grund til at forkaste udviklingspsykologisk stadieteori om leg, for selvfølgelig udvikler barnet sig og bliver ældre, og dermed udvikler legen sig også. Men legen er åbenlyst ikke kun noget, der er forbeholdt barndommen, og børn leger ikke bevidst for at udvikle sig. De leger for at lege, akkurat som vi voksne gør.

Afslutningsvis vil jeg vende tilbage til indledningen i indlægget og citere Stuart Brown, der citerer en anden legeforsker, Brian Sutton-Smith: The opposite of play is not work, it is depression.
Hvis mennesket fratages muligheden for at lege, og her er leg forstået som et vidt begreb, går det i følge Stuart Brown ind og påvirker hjernen og øger risikoen for depression.


Læs mere om Stuart Brown og hans forskning her.
Og se klippet fra TED her:

Ingen kommentarer: