tirsdag den 1. februar 2011

Visuel design handler om at kommunikere bedre

Vi omgiver os med billeder og visuelle indtryk, mere end nogensinde før, ikke mindst takket være den digitale udvikling. Hvad skal vi mene om det? Hvordan skal vi forholde os til det? - ud over at fascineres af alt det, vi kan skabe af æstetiske mesterværker. På uddannelsesplan er vi nødt til at overveje, hvordan vi får fokus på og integreret begrebet 'visuel kultur' på tværs af alle fag. Det skriver jeg et separat indlæg om i nærmeste fremtid.

I det her indlæg får den tyske typograf og grafiske designer Erik Spiekermann ordet. Han modtager prisen German Design Lifetime Achievement Award 2011 her i februar.
For dem der ikke har 15 minutter, kommer her et par highlights af hans interessante ord:

Visuel design handler om at kommunikere bedre, men det er ikke altid 'systemet' ønsker bedre kommunikation. Erik Spiekerman giver et interessant eksempel med stemmesedlerne fra Florida, dengang Bush stod overfor at blive genvalgt som præsident. En visuelt kludret valgseddel bevirkede, at mange satte deres kryds ved den forkerte kandidat og som Erik Spiekermann siger: 'They voted for an asshole', og 8000 stemmer afgjorde et skæbnesvangert valg. En god typograf/grafisk designer kunne påvirket dette og af samme grund siger Erik Spiekermann: 'Designers should break things open'.


Skærmdump fra videoen med Erik Spiekermann. Den ulogiske opbygning af stemmesedlen fik mange vælgere til at sætte krydset i den forkerte rubrik.

Erik Spiekermann taler også om måden, vi læser tekster. Vi læser kontrasten mellem tyk og tynd, sort og hvid, rund og firkantet i bogstavernes opsætning. Læsning er med andre ord visuelt betinget og handler ikke kun om det rent fonetiske.

Og så taler han om at genier ikke findes, ud fra den overbevisning at genier er sådan nogle, der producerer noget helt unikt, som ikke har referencer til tidligere værker. Erik Spiekermann siger, at alle nye ideer bliver til på baggrund af eksisterende idéer, vi er alle påvirkede af det, der allerede eksisterer. Alle kopierer, men det er også måden at skabe nyt på, mener Erik Spiekermann.

Den danske filosof Dorte Jørgensen taler også om hvordan vi inspireres af det eksisterende, men definerer omvendt et geni ud fra at det er lykkedes værkets ophavsmand 'at skabe en syntese af allerede givne komponenter, og at 'det er evnen til denne syntesedannelse, der kvalificerer geniet som geni'. Det geniale værk har rødder i traditionen. Geniet sætter i følge Dorte Jørgensen ikke noget fuldstændig unikt i verden, som kun tager udgangspunkt i sig selv - med andre ord den modsatte opfattelse af, hvad et geni er, i følge Erik Spiekermann.
Så kan man jo tænke lidt over det, og uanset hvad, siger Erik Spiekermann mange interessante ting om det visuelles OG bogstavernes betydning for vores liv.
Man kan læse mere af Dorte Jørgensen og hendes geniopfattelse i 'Aglaias dans'.

Se videoen fra Gestalten TV her nedenfor (og tak Elsebeth fra Rumtosset for at åbne mine øjne for alle de guldkorn, man kan finde dér)

Ingen kommentarer: