onsdag den 14. september 2011

Nyt samarbejde mellem non-profit netværket Copenhagen Kids og børne- og ungekulturkonsulenterne i København

'Møder i Mørket' august 2011

Det frivillige børne- og ungekulturelle netværk Copenhagen Kids har i samarbejde med børne- og ungekulturkonsulenterne i Københavns Kommune – Maria Nielsen og Tenna Weng Pedersen – arrangeret en række fyraftensmøder. Idéen er at invitere inspirerende foredragsholdere til at komme med indspark til arbejdet med børne- og ungekultur i kommunen. Målet med møderne er at skal skabe tid til refleksion i hverdagen, sætte fokus på videndeling og netværk og ikke mindst prioritere det fysiske møde, i en tid hvor mere og mere kontakt foregår online.

Maiken Ingvordsen var inviteret til at skyde sæsonen i gang med et oplæg om fundraising til kreative projekter tirsdag d. 23. august. Hun har netop udgivet en bog med samme titel. Maiken er uddannet pianist og lever i dag både af at udgive cd’er, yde konsulentbistand til andre kreative med alt fra hjemmesideopsætning til idéudvikling og strategiplanlægning. Hun afholder kurser og skriver bøger. Hun vendte flere gange under foredraget tilbage til den digitalisering, der er sket inden for stort set alle kulturelle områder, og hvordan det nødvendiggør, at man som kreativ tænker i nye salgs- og formidlingsmuligheder.

Maiken Ingvordsen. Foto: Lisbeth Holten

Maikens smittende humør og hendes store engagement i kulturlivet mindede os som publikum om, hvorfor det fysiske møde er vigtigt. En ting er at læse en inspirerende bog om, hvordan man får den gode idé og finder pengene til den. Noget andet er at møde mennesket bag, der har gjort sig alle de erfaringer, der ligger til grund for bogen. Maiken delte rundhåndet ud af gode råd, navne, steder og ’what not to do’.

Maiken talte om at forretningsplaner er kedelige og stive at gå til og opererer i stedet med en 5-gears model. Den deler hun op i 1) den kreative proces 2) det administrative 3) synlighed og markedsføring 4) netværk og 5) salg. Før så Maiken det som statiske gear, hvor hjertet lå i den kreative proces. Den indstilling har hun revurderet. Det nye er at det hele foregår samtidig, løbende. Fundraising og markedsføring og netværk kan gå hånd i hånd fx via crowdfunding, der er ikke længere tale om separate processer, men at det hele ’smelter sammen’. Markedsføring kan også ske i idé- og produktionsfasen. Jo bedre man bliver til at tænke i de baner, jo større sandsynlighed er der for at projektet lykkes.

En lille film om fundraising from maiken ingvordsen on Vimeo.Maiken talte endvidere om fondsmidler og støtteordninger og gennemgik de mange muligheder, der er for at søge støtte. Man kan søge fondsmidler til mange forskellige projekter: daglig drift, udvikling og research, events, kreative projekter, efteruddannelse osv. Jo mere tværfagligt man tænker, jo større sandsynlighed er der for støtte. Hun understregede, at det handler om at turde spørge: Har I ikke nogle penge? Folk får ikke når de ikke spørger – så det er værd at søge uopfordrede legater.

Selve fundraisingen gribes struktureret an. Maiken sørger for at holde overblik over deadlines, sendte ansøgninger, hvad der har givet støtte etc. At fundraise skal indarbejdes som en del af hverdagen for en kreativ. Og så behøver ansøgningerne ikke være tørre og kedelige bare fordi man søger penge. De må gerne afspejle de kreative ideer, der som regel søges støtte til.

Derudover talte Maiken om patchworkmodeller, co-branding, crowdfunding og mediepartnerskab. Hun kom ind på markedsføringsstrategier som push-pull, om viral markedsføring og om hvordan alle har råd til at markedsføre sig selv i dag for få midler i kraft af de digitale medier. Markedsføringen er nødt til at være kreativ og gå nye, billige veje, slog Maiken fast. ’Det skal være skidesjovt!’. Hun kom ind på idéudvikling, hvordan man skal slippe den indre kritiker for at udvikle nye skæve ideer, hvorfor det er vigtigt med et godt netværk og inspirerende samarbejdspartnere.
Det kan man alt sammen læse mere om i hendes bog eller på hendes hjemmeside
www.sowhatcopenhagen.dk.

Fyraftensmødet sluttede af med tid til at netværke. Kælderlokalet var fyldt, så det kan anbefales at komme i god til til næste møde d. 20. september fra kl 17.-18.30 i Café Mellemrummet, Ravnsborggade 11, hvor Andreas Spinner Jensen vil tale om bæredygtig byudvikling for børn og unge.

Følg med i hvornår de næste møder afholdes og hvem der holder oplæg. Meld dig ind i Facegruppen ' Møder i mørket' HER.

(referat: Monica Langelund)

Ingen kommentarer: